Informace pro pořadatele

Všechny potřebné informace na jednom místě

Cena produkce

Cena produkce je individuálně stanovována v závislosti na konkrétních požadavcích a potřebách každé události. Jsme si vědomi, že každá událost je jedinečná a může se lišit v délce produkce, umístění, technických požadavcích a dalších faktorech.

S ohledem na to nabízíme flexibilní cenovou politiku, která umožňuje přizpůsobit se vašim specifickým požadavkům a rozpočtu. Rádi vám poskytneme individuální cenovou nabídku, která bude reflektovat délku produkce, technické vybavení a další faktory, které se týkají vaší události.

Chcete-li znát podrobnější informace, kdykoliv zavolejte.

Podmínky spolupráce a smlouva

Pro každou společenskou akci, kterou pořádáte, podepisujeme smlouvu, abychom zajistili jasné a transparentní podmínky spolupráce. Kromě toho je pro produkci nezbytná také OSA žádost. Prosíme, abyste tuto žádost vyplnili a poslali na uvedenou adresu v dokumentu před samotným konáním produkce. Více informací o OSA žádosti naleznete na stránkách OSA, kde je také dostupný online formulář pro vyplnění. V dokumentu od OSA není nutné vypisovat konkrétní písně, stačí, že přiložíte náš seznam skladeb.

Vzhledem k tomu, že aparatura je cenným majetkem, pořadatel je povinen dbát na ukázněnost hostů takovým způsobem, aby nedocházelo k poškození aparatury. V případě, že dojde k poškození aparatury zaviněného hosty, je pořadatel odpovědný za vzniklé majetkové škody při produkci.

Požadavky kapely

🏛️ Pódium: Pro optimální vystoupení kapely potřebujeme pódium o rozměrech ideálně 8×6 metrů, nejméně však 6×4 metrů. Prosíme, aby se jednalo o pevné pódium a nepoužívala se provizorní konstrukce typu valník, která by nemusela splňovat naše požadavky.

🔌 Elektrický přívod: Potřebujeme elektrický přívod s napětím 400V a minimální kapacitou 16A v bezprostřední blízkosti pódia. Toto zajištění nám umožní zajistit stabilní a kvalitní zvukovou aparaturu.

🎛️ Místo pro zvukaře: Prosíme, aby bylo k dispozici místo pro zvukaře v maximální vzdálenosti 20 metrů od pódia. Toto umožní zvukaři optimální kontrolu nad zvukem během vystoupení.

🅿️ Parkování automobilů: Je nutné zajistit dostatečné místo pro parkování automobilů. Prosíme, aby bylo k dispozici dostatečné množství parkovacích míst v blízkosti místa konání události.

🥩 Občerstvení: Požadujeme, aby bylo k dispozici přiměřené občerstvení. To zahrnuje nabídku nápojů a jídel, které uspokojí potřeby našich členů kapely během vystoupení.